Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Ábrázoló geometria ábrgeo
Angol nyelv ang
Biológia bio
CAD-ismeretek cadi
CAD alapismeretek gyakorlat cadgy
Csatornamű-kezelő feladatok cskf
Csatornamű kezelő gyakorlat cskgy
Digitális műszaki rajzolás gyakorlat dmrgy
Digitális rajzi környezet gyakorlat drkgy
Digitális térkép gyakorlat digtérgy
Digitális térképkezelés digtér
Elektrotechnika elekt
Elektrotechnika gyakorlat elektgy
Elsősegélynyújtás gyakorlata elsgy
Emelőgépkezelő speciális gyakorlata eksgy
Emelőgépkezelő speciális ismeretei eksi
Emelős - földes - targoncás (3 tárgy) eft
Építési gyakorlat épgy
Építési ismeretek épi
Építészeti fakultáció épf
Építészettörténet és műemlékvédelem étmv
Építésszervezés épszerv
Építésszervezés gyakorlat épszervgy
Építésszervezési alapismeretek épszai
Építőanyagok épa
Építőanyagok gyakorlat épagy
Építőipari alapismeretek épaism
Építőipari szakrajz gyakorlat észrgy
Épületgépészeti csővezetékek écs
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata écsgy
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata (Autocad) écsgya
Épületgépészeti dokumentáció épdok
Épületgépészeti dokumentáció gyakorlat épdokgy
Épületgépészeti munkák írányítása égmunkí
Épületgépészeti rendszerek épren
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata éprengy
Érettségi felkészítés éf
Érettségi felkészítés - földmérés éf-f
Érettségi felkészítés - informatika éf-i
Érettségi felkészítés - vegyész éf-v
Érettségi felkészítő - testnevelés éf-te
Érettségi felkészítő - történelem éf-tör
Etika eti
Fakultáció - angol nyelv f-ang
Fakultáció - földrajz f-földr
Fakultáció - magyar f-magy
Fakultáció - matematika f-mat
Fakultáció - német f-ném
Fakultáció - történelem f-tört
Fejlesztő foglalkozás ffogl
Felzárkóztatás fz
Felzárkóztatás - angol fz-ang
Felzárkóztatás - építészet fz-ép
Felzárkóztatás - informatika fz-inf
Felzárkóztatás - környezetvédelem fz-kv
Felzárkóztatás - matematika fz-mat
Felzárkóztatás - német fz-ném
Fizika fiz
Fizikai kémia fizkém
Foglalkoztatás I. fogl-I
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) fogl1
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) - angol fogl1-ang
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) - német fogl1-ném
Foglalkoztatás I. (Szakmai idegen nyelv) fogl1-sziny
Foglalkoztatás II. fogl-II
Földmérési adatgyűjtés földagy
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális ismeretei frszksi
Francia nyelv fr
Fürdőüzemi gépész feladatok fgf
Fürdőüzemi gépész gyakorlat fggy
Fűtés és megújuló energiák féme
Fűtéstechnika fut
Fűtéstechnika gyakorlat futgy
Gázellátás gaz
Gázellátás gyakorlat gazgy
Gázellátás, gázkészülék ismeretek ggi
Gázkészülék szerelési gyakorlat gsgy
Geodézia geo
Geodézia alapjai geoal
Geodézia alapjai gyakorlat geoalgy
Geodézia fakultáció geof
Geodézia gyakorlat geogy
Gépészeti ismeretek géi
Gépkezelő általános ismeretei gái
Helyettesítés 1 H1
Helyettesítés 2 H2
Hűtéstechnika ht
Hűtéstechnika gyakorlat htgy
Informatika info
Ingatlan-nyilvántartási gyakorlat inygy
Irányítástechnika irtech
Irányítástechnika gyakorlat irtechgy
Irodalom irod
Iskolai Sportkör isk
Jogi és ingatlannyilvántartási ismeretek jinyi
Kémia kém
Kitűzési gyakorlat kitgy
Kitűzési ismeretek kiti
Komfort rendszerek komrend
Komfort rendszerek gyakorlat komrendgy
Komplex természetes tudomány komp
Költségvetés készítés kvk
Költségvetés készítés gyakorlat kvkgy
Környezettechnikai alapok környal
Közlekedésépítés közlép
Közlekedésépítés gyakorlat közlégy
Közlekedésépítés szakmai gyakorlat közlépszgy
Közlekedésépítési fakultáció képfak
Laboratóriumi gyakorlat labgy
Légtechnika lt
Légtechnika gyakorlat ltgy
Magasépítési gyakorlat magépgy
Magasépítéstan magép
Magyar nyelv mny
Matematika mat
Matematika ismeretfelújítás matismf
Mérési gyakorlat mérgy
Mérnökgeodézia mérgeo
Munka- és környezetvédelem mék
Munkavédelem mvé
Munkavédelmi alapismeretek munkaism
Műszaki ábrázolás
Műszaki ábrázolás gyakorlat mágy
Műszaki informatika gyakorlat műinfgy
Műszaki ismeretek műism
Műszaki rajz mrajz
Műszaki rajz gyakorlat mrajzgy
Műszaki rajzolás alapjai műra
Műszaki rajzolás alapjai gyakorlat műragy
Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat mtdgy
Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat mtdgy
Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat (acad) mtdgy
Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat (ofi) mtdgy
Műszeres analitika gyakorlat manalgy
Német nyelv ném
Operációs rendszerek oprendsz
Osztályfőnöki ofi
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek pvi
Rajz- és vizuális kultúra (kifutó) ravi
Statika stat
Statika és szilárdságtan stszil
Szabadkézi rajz szkrajz
Szakmai fakultáció szfak
Szakmai gyakorlat szakgy
Szakmai idegen nyelv - angol szinya
Szakmai idegen nyelv - francia szinyf
Szakmai idegen nyelv - német szinyn
Szakmai kémia szakkém
Számítástechnikai alapismeretek szai
Számítógépes rajzolás gyakorlat szrgy
Szervetlen laboratóriumi gyakorlat szlabgy
Szervezési ismeretek szervi
Szilárdságtan szilt
Szilárdságtan és vasbetonszerkezetek sztvb
Szövegszerkesztési ismeretek szszi
Táblázatkezelés tábl
Talajmechanika tmech
Talajmechanika gyakorlat tmgy
Talajmechanika laborgyakorlat tmechgy
Társadalomismeret és etika (kifutó) társ
Távérzékelés távér
Tehetséggondozás Teh
Térinformatika térinf
Térinformatika gyakorlat térinfgy
Térképismeret térk
Testnevelés tn
Topográfia topogr
Történelem tört
Történelem és állampolgári ismeretek (kifutó) tör
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek törál
Útépítés és fenntartás Úéf
Útépítés szakmai gyakorlat Úszgy
Útvizsgálat és minőségbiztosítás Úém
Ügyintéző feladatok ügyfel
Vállakozási ismeretek vállism
Vasbetonszerkezetek vbszerk
Vasútállomások vasáll
Vasútépítés és fenntartás véf
Vasútépítés gyakorlat vgy
Vegyipari fakultáció vegyf
Vegyipari ismeretek vegyism
Villamossági alapismeretek villa
Víz-, gáz-, fűtéshállozat gyakorlat vgfgy
Vízellátás-csatornázás és vízgépészeti ismeretek vcsévi
Vízellátás, csatornázás vcs
Vízellátás, csatornázás gyakorlat vcsgy
Vízgazdálkodás vízg
Vízgazdálkodási alapgyakorlat vgazdagy
Vízgazdálkodási alapismeretek vízgazd
Vízműkezelő feladatok vmf
Vízműkezelő gyakorlat vkgy
Vízügyi építési alapismeretek véai
Vízügyi fakultáció Vf
Vízügyi műszaki ismeretek gyakorlat Vmigy
Záródolgozat készítés Zdk

Újdonságok

Kapcsolat

  • Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma, Latabár E. út 1.
    Your school address goes here
  • (+12) 34-567-890

Fényképalbum